1. اخبار

form-motefareghe

img-33340000
پنجمین جلسه كارگروه تخصصی (ناتك) آموزشی دانشگاه برگزار شد پنجمین جلسه...
۱۳۹۷-۰۷-۲۲
2018-10-02-05-17-14
  چهارمین جلسه كارگروه تخصصی (ناتك) آموزشی دانشگاه برگزار...
۱۳۹۷-۰۷-۰۸
2018-09-18-07-22-45
    تقدیر از افتخار آفرینان دانشگاه فردوسی مشهد در...
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
2018-09-16-09-27-21
سومين جلسه كارگروه تخصصي ناتك دانشگاه برگزار شد سومين جلسه...
۱۳۹۷-۰۶-۲۵

منشور آموزش

manshoor

وظایف مدیر گروه

modir goruh