1. اخبار

form-motefareghe

2018-08-07-04-24-16
دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار...
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
2018-07-22-09-09-34
اولين جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت امور آموزشي...
۱۳۹۷-۰۴-۳۱
img-06241
​برگزاری هفتمین جلسه بررسی بسته ارزیابی و حمایت از فعالیت‎های آموزشی اعضای...
۱۳۹۷-۰۴-۳۰
2018-07-15-08-05-30
  سی و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی...
۱۳۹۷-۰۴-۲۴