منشور آموزش

manshoor

0

کتاب های مفهوم آموزش

WhatsApp Image 2021-05-03 at 8.48.11 AM

 

 

گزارش تفضیلی فعالیت های معاونت آموزشی

معرفی الگوی مفهومی آموزش گروه

کتاب معرفی الگوی مفهومی آموزش

 فایل کتاب الگوی مفهومی آموزش-1

جهت دانلود کتاب کلیک کنید.

فعالیت های حوزه معاونت آموزشی

آیس

 فعالیت های مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه

در حوزه آموزش، یادگیری و سنجش (آیس)