1. اخبار

board news 3-98

2019-07-16-03-18-28
نشست شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد نشست شورای برنامه‌ریزی درسی...
۱۳۹۸-۰۴-۲۴
2019-07-07-08-11-00
نشست شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد نشست شورای برنامه‌ریزی درسی...
۱۳۹۸-۰۴-۱۰
2019-06-25-04-02-16
​شوراي برنامه‎ريزي درسي دانشگاه برگزار شد ​جلسه شوراي برنامه ريزي درسي...
۱۳۹۸-۰۴-۰۳
2019-06-17-09-52-27
جلسه هم اندیشی مجریان بازنگری برنامه‎های درسی برگزار شد جلسه هم اندیشی...
۱۳۹۸-۰۳-۲۷

منشور آموزش

manshoor

وظایف مدیر گروه

modir goruh

الگوی مفهومی آموزش

 IMG 20190504 083636 595