1. اخبار

modiran

2017-01-18-05-58-57
برگزاری نشست برنامه‎ ریزی درسی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی نشستی با...
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
2017-01-17-06-23-06
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد نشست شورای برنامه‎ریزی...
۱۳۹۵-۱۰-۲۷
2017-01-17-05-46-06
برگزاری دومین جلسه شورای راهبردی آموزش دانشگاه دومین جلسه شورای راهبردی...
۱۳۹۵-۱۰-۲۶
1396
تغییرات برخی از مجموعه‎های امتحانی، رشته‎ها و گرایش‎های آزمون کارشناسی...
۱۳۹۵-۱۰-۲۰