1. اخبار

prosses01

2017-11-17-04-34-54
  ​جلسه شوراي مديران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد جلسه...
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
2017-11-14-06-37-53
  ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی...
۱۳۹۶-۰۸-۲۲
2017-11-08-07-20-56
فرایند پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی...
۱۳۹۶-۰۸-۱۷
2017-11-20-06-07-09
  نشست‎های مسئول كمیته برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در دانشکده...
۱۳۹۶-۰۸-۱۴