1. اخبار

board news 9-97

2019-01-21-12-53-17
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد نشست شورای برنامه‌ریزی درسی...
۱۳۹۷-۱۱-۰۱
2019-01-21-04-12-09
یازدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد یازدهمین جلسه...
۱۳۹۷-۱۰-۳۰
2019-01-14-09-03-08
شورای بازنگری برنامه درسی مترجمی زبان انگلیسی برگزار شد نشست شورای برنامه...
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
2019-01-13-09-14-06
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک آموزشی دانشگاه‎های فردوسی...
۱۳۹۷-۱۰-۲۰

منشور آموزش

manshoor

وظایف مدیر گروه

modir goruh