1. اخبار

پیام تبریک معاون آموزشی96-3

2017-03-12-06-15-04
شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد جلسه "شورای مدیران معاونت...
۱۳۹۵-۱۲-۲۲
18121395
آیین نکوداشت افتخار آفرینان دانشگاه فردوسی مشهد در المپیاد علمی –...
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
2017-03-05-09-52-44
كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد نهمین جلسه كارگروه...
۱۳۹۵-۱۲-۱۵
2017-03-05-08-56-13
  جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد جلسه شورای آموزشی در روز...
۱۳۹۵-۱۲-۱۵