1. اخبار

اعلام نتایج ارشد 98

2019-04-15-12-36-42
جلسه مسئولین آموزش دانشکده‌ها با معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد جلسه...
۱۳۹۸-۰۱-۲۶
2019-04-16-09-42-49
 جلسه بررسی گزارش توجیهی – تفصیلی گروه آموزشی حسابداری  برگزار...
۱۳۹۸-۰۱-۲۶
2019-04-15-07-08-29
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد ​ اولین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در...
۱۳۹۸-۰۱-۲۵
2019-04-14-09-16-36
پانزدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه...
۱۳۹۸-۰۱-۲۵

منشور آموزش

manshoor

وظایف مدیر گروه

modir goruh