بخشنامه 100144

درخصوص شيوه نامه اجرایی آيين نامه ارتقا ی مرتبه اعضای هیات علمی

er4

ert1

ert2

er3

  1291126004782979

شيوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه  اعضای هیات علمی (بخش اول: موسسه های آموزشی)  

شيوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه  اعضای هیات علمی (بخش دوم: موسسه های پژوهشی)  

مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیات ممیزه موسسه

 

شناسنامه علمی اعضای هیات علمی آموزشی

PDF*** word

شناسنامه علمی اعضای هیات علمی پژوهشی 

PDF*** word 

18120 :تعداد دفعات بازیدa
یکشنبه 1394/11/18  دانشكده ها
  راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی
  مدیریت تحصیلات تکمیلی
  مدیریت آموزشی دانشگاه
  دفتر استعداد های درخشان
  دفتر ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاهها
  آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
  پردیس بین الملل دانشگاه
  کالج دانشگاه
  فرآیند های اجرایی حوزه
  منشور اخلاقی کارکنان

 قوانین


fhehe

shbd

irj

DTA ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 2823096
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.