1. اخبار

123

2017-09-20-06-01-24
  جلسه برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد جلسه برنامه...
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
2017-09-12-06-08-12
جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه تشکیل شد جلسه شورای...
۱۳۹۶-۰۶-۲۰
2017-09-12-06-24-13
نشست مسئولان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برای پذیرش دانشجویان...
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
2017-09-02-04-56-14
درخشش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در المپیاد علمی دانشجویی...
۱۳۹۶-۰۶-۱۴