1. اخبار

board news 1-97

2018-06-18-04-35-16
سی امین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار...
۱۳۹۷-۰۳-۲۷
2018-06-13-08-25-42
برگزاری ​اولین جلسه كمیته منتخب طرح آموزه ​اولین جلسه كمیته...
۱۳۹۷-۰۳-۲۳
970327
​ جلسه بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده علوم ریاضی برگزار...
۱۳۹۷-۰۳-۲۳
2018-06-12-08-15-30
جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد جلسه...
۱۳۹۷-۰۳-۲۲