1. اخبار

001

2016-10-17-10-56-21
جلسه آشنایی با رویكردها و نحوه ارزشیابی از فعالیت‎های پژوهشی و فناوری...
۱۳۹۵-۰۷-۲۶
2016-09-27-10-40-34
  نخستین کارگاه "مهارت‎‎های کلیدی تدریس" ویژه کلیه دانشجویان دکتری...
۱۳۹۵-۰۷-۰۶
2016-09-27-10-29-43
  برگزاری جلسه "تبیین روش محاسبه ذخیره امتیازات پژوهشی و پایه...
۱۳۹۵-۰۷-۰۶
2016-09-02-10-32-48
گزارش بازدید از دانشگاه صلاح الدین در ادامه بازدیدهای هیأت عالی رتبه...
۱۳۹۵-۰۶-۱۲