1. اخبار

123

2017-10-17-05-15-26
  نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد نشست شورای...
۱۳۹۶-۰۷-۲۴
2017-10-11-05-26-56
جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد ​جلسه شورای...
۱۳۹۶-۰۷-۱۸
2017-10-09-07-54-43
ششمین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد ششمین جلسه ترفیع دانشگاه در...
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
2017-10-09-07-50-49
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد جلسه شورای آموزشی دانشگاه،...
۱۳۹۶-۰۷-۱۶