1. اخبار

NESHAST

2017-07-11-06-08-32
نشست معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و رییس دانشکده روابط بین الملل وزارت...
۱۳۹۶-۰۴-۲۰
2017-07-10-05-40-59
یازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد یازدهمین...
۱۳۹۶-۰۴-۱۸
2017-07-04-05-50-02
برگزاری آزمون سومین دوره کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل با گرایش مدیریت...
۱۳۹۶-۰۴-۱۳
2017-07-10-05-21-20
جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد جلسه شورای برنامه ریزی...
۱۳۹۶-۰۴-۱۲