1. اخبار

modiran

2017-02-21-04-57-18
جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه تشکیل شد جلسه شورای برنامه ریزی...
۱۳۹۵-۱۲-۰۲
2017-02-19-18-53-42
كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد هشتمین جلسه كارگروه...
۱۳۹۵-۱۲-۰۱
261195
برگزاری نشست نمایندگان برنامه‎ریزی درسی دانشكده‎ها جلسه نمایندگان شورای...
۱۳۹۵-۱۱-۲۶
2017-02-13-17-05-02
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد جلسه شورای آموزشی در روز یكشنبه 24...
۱۳۹۵-۱۱-۲۵