تعداد واحدها

ماده 10:

            تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است:

دوره هاي كارداني : بين 68 تا 72 واحد

دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي: 130 تا 136 واحد

دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي : 130 تا 141 واحد

دوره كارشناسي ناپيوسته 67 تا 70 واحد

دوره كارشناسي ارشد پيوسته : 172 تا 182 واحد

ماده 11 :

            هر دانشجو مي توند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 1:

در آخرين نيمسال تحصيلي ، دانشجو از رعايت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2 :

در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط ، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

تبصره 3:

اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال  بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند .

تبصره 4:

در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي داشته باشد ، حتي اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه، مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند.

تبصر 5 :

تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

 

 

 

 

 

25448 :تعداد دفعات بازیدa


پنج شنبه 1393/11/9  دانشكده ها
  راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی
  مدیریت تحصیلات تکمیلی
  مدیریت آموزشی دانشگاه
  دفتر استعداد های درخشان
  دفتر امور ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
  پردیس بین الملل دانشگاه
  کالج دانشگاه
  فرآیند های اجرایی حوزه
  منشور اخلاقی کارکنان

 قوانینshbd

irj
 ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 2485476
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.