حذف و اضافه

 

ماده 17:

            دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ،  فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابه جا نمايد، مشروط بر آن كه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.

ماده18:

            در صورت اضطرار ، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده ، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند ، مشروط بر اينكه غيبت دانشجو در آن درس بيش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و دوم اينكه تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.

ماده 19:

            حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال ، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد. [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] در صورتیکه دانشجو قادر به ادامه  تحصیل در آن نیمسال نباشد، بایستی تقاضای خود را با مدارک مستند حداکثر تا یک هفته مانده به زمان حذف اضطراری (حداکثر تا 6 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی ) به دانشکده مربوطه ارائه تا به شورای آموزشی دانشگاه منعکس و در صورت موافقت نسبت به حذف آن  اقدام گردد.

5588 :تعداد دفعات بازیدa


شنبه 1393/11/11  دانشكده ها
  راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی
  مدیریت تحصیلات تکمیلی
  مدیریت آموزشی دانشگاه
  دفتر استعداد های درخشان
  دفتر امور ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
  پردیس بین الملل دانشگاه
  کالج دانشگاه
  فرآیند های اجرایی حوزه
  منشور اخلاقی کارکنان

 قوانینshbd

irj
 ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 2486313
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.