اخراج دانشجوي مشروط

ماده 29:

            در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و  كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا چهر نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي ، اعم از متوالي يا متناوب ،كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد ،  از ادامه تحصيل محروم مي شود.

ماده 30:

            دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد ،از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم
 مي شود ، در صورتي كه واحدهاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجازة با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين  كل او در اين واحدها كمتر از 12 نباشد ، مي تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط ، مدرك مرسوم مقطع پايين تر را در آن رشته دريافت كند.[1]

تبصره:

در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط ، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود ، در مقطع پايين تر، در آن دانشگاه يا دانشگاده ديگر ، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با رشته جديد و گذراندن واحدهاي كمبود ، در آن مقطع فارغ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود ، بر عهده گروه آموزشي دانشگه پذيرنده است.[2]

ماده 31:

            دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد ، از ادامه تحصيل محروم مي شود ، در صورت انجام يل لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.

            دانشگاه پذيرنده مي تواند ، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام نها را بپذيرد.

شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته

ماده 32:

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته ، در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسي (135 تا 140) تابع مقررات اين آيين نامه است و در دروس تخصصي ، پروژه و پايان نامه كه در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آيين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] دانشجویی که به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف می شود،  در صورتی که حداقل 70 واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد، می تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند.

[2] صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته ، یا مجری بودن دانشگاه صادر کننده مدرک کاردانی صورت می گیرد.(شماره 22220/2 مورخ 1/12/81)

34421 :تعداد دفعات بازیدa


شنبه 1393/11/11  دانشكده ها
  راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی
  مدیریت تحصیلات تکمیلی
  مدیریت آموزشی دانشگاه
  دفتر استعداد های درخشان
  دفتر امور ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
  پردیس بین الملل دانشگاه
  کالج دانشگاه
  فرآیند های اجرایی حوزه
  منشور اخلاقی کارکنان

 قوانینshbd

irj
 ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 2486228
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.