sarmad

چند نکته درباره آموزش عالی  /

مجید سرمد /
عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی /

نکته اول
تعدّد دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و تعدّد شعبات دانشگاه آزاد و افزایش چشم‎گیر پذیرش دانشگاه پیام نور در سال‎های اخیر باعث این شده است که دانش آموزان در انتخاب رشته خود به عنوان مثال در گروه آزمایشی علوم ریاضی، بعد از رشته‎های مهندسی دانشگاه‎های دولتی، رشته‎های مهندسی دانشگاه‎های غیردولتی و یا آزاد و پیام نور را در اولویت قرار دهند و سپس به سراغ رشته‎های علوم پایه بیایند.

images 24

نبودن معیار حداقل نمره (درصد) لازم در برخی مواد امتحانی کنکور به عنوان شرط قبولی و ادامه تحصیل در رشته‎های مختلف باعث ورود بسیاری افراد کم‎علاقه و نامستعد (در رشته‎ای که قبول شده‎اند) به رشته‎های مختلف به خصوص علوم پایه می‎شود. این امر، صرف هزینه گزافی را بر عهده جامعه، خانواده و دانشگاه تحمیل می‎کند. بدون آن‎که از بهره‎وری شایسته‎ای برخوردار باشد.

psikhologiya-professii-vybiraem-spetsialnost

نکته دوم
شاید تبلیغ رشته‎هایی مثل مدیریت و اقتصاد و تشویق و ترغیب دانش آموزان برتر گروه‎های آموزشی ریاضی و تجربی به انتخاب و ادامه تحصیل در این رشته‎ها بتواند منشأ تحولاتی در کشور محسوب شود.

نکته سوم
به نظر می‎رسد بازگشت به محدودیت ترکیب جنسیتی در برخی رشته‎ها امری ضروری است.