قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-1397

دفتر استعداد درخشان برای سال تحصیلی 98-1397 اقدام به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد به صورت بدون آزمون می‌نماید. سامانه ثبت نام از اوایل بهمن ماه سال جاری فعال می‎باشد.

شرایط پذیرش:

1- ورودی‎های کارشناسی نیمسال اول 1393

2- ورودی‎های کارشناسی نیمسال دوم1393 به شرط فارغ التحصیلی تا پایان شهریور 1397.

3-  ورودی‎های کارشناسی نیمسال دوم  1392 براساس ضوابط پذیرش دانشگاه مربوط (به طور مثال دانشگاه.... پذیرفته شدگان نوبت دوم را در بهمن ماه ثبت نام می‎کند).

4- حداکثر طی 8 نیمسال فارغ التحصیل شوند.

5- پس از نیمسال ششم حداقل سه چهارم (75%) واحدهای درسی را گذرانده باشد.

6-پس از نیمسال ششم از لحاظ معدل جزو 10 درصد برتر هم كلاسی‎های خود باشد. (طبق مصوبه، برای سال تحصیلی 97-96 و بعد از آن؛ محاسبه ده درصد برتر صرفاً بر اساس سه چهارم واحدهای گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم لازم الاجرا می‎باشد)

7-  تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می‎توانند برای پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.

8- استفاده از تسهيلات بدون آزمون (استعداد درخشان) مختص دانشجويان ايرانی است.

تبصره:  دانشگاه می‎تواند متقاضیانی که در 6 نیمسال فارغ التحصیل شوند را به شرط آنکه از لحاظ معدل جزو 10 درصد برتر هم کلاسی‎های خود باشد، خارج از ظرفیت پذیرش نماید.

توجه:
1-  تکمیل و تایید فرم گواهی رتبه برای دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان نیمسال ششم توسط آموزش دانشکده انجام گردد.
2-  متقاضیانی که در شش نیمسال فارغ التحصیل می‎شوند؛ گواهی رتبه و ریز نمرات تا پایان نیمسال پنجم را ارسال نمایند. این گروه از متقاضیان ضرورت دارد پس از اتمام تحصیل در شهریور ماه دوباره گواهی رتبه در پایان تحصیل را ارائه نمایند.