اعطای تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی به دانش‌آموختگان‌ِبرتردانشگاه‌ها (جایزه شهید احدی)

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه‌ای را برای دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل در دوره دكتری اعطا می‌كند. مهم‌ترین نكات این تسهیلات به شرح زیر است:

1. دانش‌آموختگان دوره كارشناسی‌ارشد (یا دكتری حرفه‌ای) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌توانند از این تسهیلات استفاده كنند.
یادآوری: دانشجویان دوره كارشناسی‌ارشد یا دكتری حرفه‌ای) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه حداكثر تا پایان شهریور ماه سال 1397، دوره كارشناسی‌ارشد را با موفقیت به پایان برسانند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده كنند.

2. متقاضیان استفاده از جایزه شهید احدی از تاریخ 1396/10/09 تا 1396/11/09 فرصت دارند اطلاعات خود را به‌طور كامل در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان بارگذاری كنند.

3. تسهیلات اعطایی به مشمولان به شرح زیر است:
3-1  معرفی دانش‌آموخته برتر برای پذیرشِ بدون آزمون در دوره دكتری تخصصی به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر كشور
3-2  اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای سال اول دوره دكتری تخصصی در صورت پذیرش از طریق جایزه شهید احدی
یادآوری 1: بنیاد برگزیدگان را به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر كشور معرفی می‌كند و پذیرش نهایی برگزیدگان برعهده دانشگاه/ پژوهشگاه است.
یادآوری 2: دانش‌آموخته ‌برتر، تا دو نیم‌سال تحصیلی بعد از برگزیده شدن، فرصت دارد از یكی از دانشگاه‌ها/ پژوهشگاه‌ها پذیرش دریافت كند، در غیراین‌ صورت جایزه مذكور كان لم یكن تلقی می‌شود.

4. شرط لازم: دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های داخل كشور كه حداكثر سه سال و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از كشور كه حداكثر شش سال از زمان دانش‌آموختگی آنان گذشته و وضعیت فعلی آنان دانش‌آموخته باشد و دانشجویان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های داخل كشور كه حداكثر تا پایان شهریور ماه سال 1397، دوره كارشناسی‌ارشد را با موفقیت به پایان برسانند.

شرط کافی: دانش‌آموختگان باید اولاً حدنصاب امتیاز لازم از فعالیت‌های نخبگانی را مطابق مقررات بنیاد به‌دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دوره بررسی باشند.
یادآوری مهم: دانش‌آموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع فعالیت‌های نخبگانی در زمان تحصیل (و نه صرفاً داشتن مقاله) می‌توانند از تسهیلات جایزه شهید احدی بهره‌مند شوند.

5. بررسی پرونده دانش‌آموختگان منوط به ثبت كامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان (http://soraya.bmn.ir) تا تاریخ تعیین شده است و پس از این تاریخ هیچ اطلاعاتی از فرد دریافت نمی‌شود.
یادآوری: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری كرده است، متقاضی نه ‌فقط از این درخواست بلكه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.