اطلاعیه شماره 2 نظرخواهی از کیفیت تدریس مدرسان

دانشجویان گرامی:

"  کناره‎گیری از مشارکت در ارزیابی، یعنی سوزاندن فرصت تغییر"                   

این مدیریت ضمن تشکر از همكاری دانشجویانی كه با دقت مبادرت به ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان خود نموده‎اند، به اطلاع دانشجویانی كه تا كنون موفق به تکمیل فرم ارزشیابی نشده‏‎ند می‎رساند که فقط تا  1396/10/19 فرصت دارند تا نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه