پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 98-1397

  • ویژه 10 درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی
  • آغاز ثبت نام 15 بهمن 96 به مدت یک ماه به صورت الکترونیکی
  • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط پذیرش و نحوه ثبت نام به سایت استعدادهای درخشان مراجعه نمایید.