مصوبه جدید پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد  98-1397 

تمدید فرصت ثبت نام بدون آزمون تا پایان فروردین 1397
بنا به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان (مصوبه 2/299574 مورخ 1396/12/16 مصوبات شصت و پنجمین جلسه  مورخ 1396/12/12) در خصوص نحوه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 98-1397؛ محاسبه ده درصد برتر به شرح زیر اصلاح شده است:

  • طبق مصوبه جدید سقف پذیرش بدون آزمون ارشد برای دانشگاه‎های سطح یک (دانشگاه فردوسی مشهد)، به 40 درصد ظرفیت روزانه افزایش یافته است و یک سوم این ظرفیت به دانشجویان سایر دانشگاه‎ها اختصاص دارد.
  • ضروری است دانشجوی متقاضی، تا پایان نیمسال ششم سه چهارم از واحدهای کل دوره را گذرانده باشد و جز پانزده  درصد برتر دانشجویان هم ورودی خود باشد.
  • چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیلات مربوطه استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته‎ای تکمیل نشد، در این صورت مجاز به جایگزینی صرفا 10 درصد بعدی همان دانشگاه با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می‎باشد.

 با توجه به مصوبه جدید و افزایش سقف ظرفیت پذیرش بدون آزمون ارشد در سال 97، متقاضیانی واجد شرایط فوق (15 درصد اول و 10 درصد بعدی) می‎توانند نسبت به تکمیل و تایید فرم گواهی رتبه 15 درصد برتر توسط دانشگاه محل تحصیل و بارگذاری آن در سامانه ثبت نام اقدام نمایند.
 ضمناً مهلت ثبت نام در سامانه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد تا پایان  فروردین 1397 تمدید شد. متقاضیانی كه تاكنون موفق به ثبت نام نشده‎اند، می‎توانند نسبت به ثبت نام اینترنتی خود اقدام نمایند.

یادآوری مهم:
• مطابق با مصوبه جدید متقاضیانی که طی شش نیمسال فارغ التحصیل می‎شوند، باید در مقایسه با معدل دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی (ورودی سال قبل) جز 15 درصد برتر باشند.
• کلیه دانشجویانی که قبلا ثبت نام نموده و فرم گواهی رتبه 10 درصد برتر را بارگذاری نموده‎اند نیاز به اصلاح فرم گواهی رتبه (فرم گواهی رتبه 15 درصد برتر) در سامانه ثبت نام را ندارند.

download  گواهی رتبه 15 درصد برتر

download  مصوبه جدید