شهابیان مقدم چند نکته برای بهبود كیفیت آموزشی  /
فرزاد شهابیان مقدم  /
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی  /

با الهام از نتیجه‎های به دست آمده از چند پژوهش مرتبط با موضوع بهبود كیفیت آموزشی، می‎توان به چند نكته اشاره كرد:
1- اصلاح برنامه‎های آموزشی متناسب با نیازها و انتظارات جامعه.
2- گسترش رشته‎ها و ظرفیت‎ها با توجه به نیازهای بازار كار و وضعیت اشتغال دانشجویان.
3- تاكید بر جنبه‎های كیفی آموزش به جای جنبه‎های كمی آن.
4- ارتباط و همكاری گروه‎های آموزشی با سازمان‎های خارج از دانشگاه در زمینه‎های مرتبط.
5- استقلال دانشكده‎ها برای برنامه‎ریزی و ارتقای آموزشی.