چگونگی ارزیابی/ مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 1398-1397

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از هفت دانشگاه جامع سطح یک کشور و دارنده رتبه نخست در میان دانشگاه‎های دولتی در دیپلماسی علمی و سیاست بین‎المللی شدن، اقدام به پذیرش دانشجو از طریق اجرای مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1398-1397 می‎نماید. پذیرش مرحله دوم از طریق ارزیابی علمی و از میان داوطلبان چند برابر ظرفیت آزمون برگزار شده سازمان سنجش آموزش کشور، انجام خواهد شد.
به دلیل ماهیت متفاوت رشته‎های تحصیلی، ارزیابی مرحله دوم از طریق «مصاحبه» و یا «مصاحبه-ارزشیــابی کتبی» صورت می‎پذیرد؛
علاوه بر این، در ارزیابی مرحله دوم «سوابق پژوهشی، آموزشی-تحصیلی» داوطلبان به نحوی که در آیین نامه سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است، توسط کمیته‎های منتخب در گروه‎های آموزشی دانشگاه انجام می‎گردد؛
دانشگاه فردوسی مشهد همچون سالهای گذشته، اصل رعایت مساوات و برابری را در فرایند انتخاب داوطلبان دوره دکتری تخصصی در دستور کار خود قرار داده و هم‎راستا با بسیاری از برنامه‎های توسعه آفرین علمی که تحقق آن منوط به پذیرش دانشجویان برتر در این مقطع است، شاخص اصلی در ارزیابی  داوطلبان و انتخاب آنان را، شایستگی علمی و سرآمدی پژوهشی آنها تعیین کرده است؛
از داوطلبان تقاضا می‎شود اطلاعات تکمیلی را در سایت معاونت اموزشی دانشگاه به نشانی http://vpap.um.ac.ir مشاهده نمایند.

  • اعلام شرایط پذیرش

 ادبیات و علوم انسانی  الهیات و معارف اسلامی  دامپزشکی
 علوم  علوم اداری و اقتصادی  علوم تربیتی و روانشناسی
 علوم ریاضی  علوم ورزشی  کشاورزی
 منابع طبیعی و محیط زیست  معماری و شهرسازی  مهندسی

توجه:  برای اطلاعات بیشتر به سایت تخصصی گروه‎ها در دانشکده‎ها مراجعه نمایید.

توجه: امکان اسکان متقاضیان غیرمشهدی به مدت یک شب (شب قبل از مصاحبه) مهیا می‌باشد.