مهلت انصراف از پذیرش بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد سال تحصیلی 98-1397

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان اولیه ارشد و دکتری بدون آزمون که به دلایل مختلف نظیر پذیرش بدون آزمون توسط سایر دانشگاه‎ها و همچنین پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد و ... می‎رساند که تا تاریخ 1397/05/15 مهلت دارند با مراجعه حضوری به دفتر استعدادهای درخشان همراه با کارت شناسایی ملی و  تکمیل و تحویل فرم مربوطه، انصراف قطعی خود را اعلام نمایند. مجدداً یادآوری می‎شود این پذیرش اولیه بوده و در صورت موافقت سازمان سنجش نهایی می‎گردد و در صورت انصراف نفرات اصلی، افراد ذخیره به ترتیب جایگزین می‎گردند.
بدیهی است عدم اعلام انصراف قطعی به موقع و ثبت نتایج در سامانه سازمان سنجش، سبب هم‎پوشانی در پذیرش خواهد گردید که مسئولیت عواقب این موضوع کاملاً به عهده دانشجویان می‎باشد.