IMG 15031

جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور آقای دكتر پیشقدم به عنوان معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضا در ساعت 8 صبح روز یكشنبه 1397/04/10 در سالن شورای سازمان مركزی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ضمن خوشامدگویی به اعضای جدید شورا، براساس دستور جلسه مواردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سیاست‎های جدید معاونت آموزشی دانشگاه بیان شد. آقای دكتر پیش‎قدم، معاون محترم آموزشی دانشگاه، در قالب یك فایل پاورپوینت، نكات مهم آموزشی و در مواردی در مقایسه با نكات پژوهشی را بیان كردند و از معاونین آموزشی دانشكده‎ها خواستند كه تلاشی مضاعف در راستای شكوفا شدن پتانسیل اعضای هیات علمی و نیز دانشجویان در انجام امور آموزشی داشته باشند.

 00012