اسامی پذیرفته شدگان نهایی دكتری بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 98-1397

download  اسامی پذیرفته شدگان

• با توجه به اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 98-1397 از سوی سازمان سنجش، ضروری است پذیرفته شدگان گرامی به موارد زیر توجه نمایند:
• شروع كلاس‎ها مطابق تقویم آموزشی دانشگاه  24 شهریور ماه است.  برای تاریخ  دقیق تشكیل كلاس‌ها و برنامه هفتگی، می‌توانید با اداره آموزش دانشكده و گروه آموزشی مربوطه هماهنگ نمایید.
لیست اعلام شده در اختیار اداره خوابگاه‌ها قرار گرفته است. متقاضیان شهرستانی می‌توانند به اداره خوابگاه‌ها مراجعه نمایند.
• زمان  ثبت نام الكترونیكی و حضوری و سپس انتخاب واحد پذیرفته شدگان، متعاقباً از طریق  اطلاعیه‎های مدیریت آموزشی دانشگاه اعلام خواهد شد.

 download  اسامی پذیرفته شدگان

 download رشته‎هایی که داوطلب حائز شرایط  ندارد.