اطلاعیه اعطای جایزه‎های تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر سال اول دانشگاه‎ها (بنیاد ملی نخبگان)

فرصت نهایی تکمیل پرونده و ارائه درخواست دانشجویان سال اول دانشگاه‎ها تا 30 مهرماه سال جاری است. ضروری است دانشجویان متقاضی اطلاعات خود را به همراه تصاویر مدارک مثبته در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی  https://sina.bmn.ir بارگذاری و یا به روز رسانی کنند و پس از آن حداکثر تا تاریخ 1397/07/30 گزینه "درخواست بررسی پرونده برای بهره‎مندی از تسهیلات دانشجویی" را در بخش " ثبت درخواست‎ها" ی سامانه انتخاب کنند.
 شایان ذکر است مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.razavi.bmn.ir مراجعه نمایند.