طرح ارتقای "شايستگی‎های تدريس" مدرسان مدعو (غير هيات علمی)

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تحقق اهداف کلان اين حوزه و برخورداری از منابع انسانی کارآمد و شايسته، دوره‎های ارتقای "شايستگی‎های تدريس" مدرسان مدعو (غير هيات علمی) را برگزار می‎کند. اين دوره‎ها توسط کالج دانشگاه برگزار می‎شود.

1  ويژگی‎های طرح ارتقا شايستگی‎های تدريس مدرسان مدعو (غير هيات علمی)

معرفی: اين  طرح در قالب يک کارگاه و به مدت 16 ساعت ارائه می‎شود.

مخاطبان: کليه مدرسان مدعو (غير هيات علمی) دانشگاه فردوسی مشهد می‎بايست در اين دوره شرکت نمايند.

هزینه: هزينه شرکت در کارگاه 1.600.000 ريال می‎باشد. پس از واريز شهريه امكان استرداد آن نخواهد بود.

1  شرايط معافيت از شرکت در کارگاه و پرداخت شهريه

• دانشجویان دوره دکتری که در طرح ارتقا شايستگی‎های تدريس دانشجويان دکتری شرکت نموده‎اند، از شرکت در کارگاه معاف می‎‎باشند.
• هزينه و شرکت در کارگاه آموزشی برای مدرسانی که تا سال تحصيلی 98-1397، چهار نيمسال تحصيلی سابقه تدريس در دانشگاه فردوسی مشهد را دارند، اختياری و رايگان خواهد بود.

محل برگزاری: با توجه به شرايط هر درس، دوره در محل ساختمان کالج واقع در نبش رضای 23 و يا در محل پرديس دانشگاه برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری: از نيمه آبان ماه به مدت 4 هفته- روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 12.

دروس کارگاه
- آشنايی با روش‎های تدريس
- سنجش و ارزشيابی آموزشی
- روانشناسی تربيتی
- طراحی و تکنولوژی آموزشی

گواهينامه پايان دوره: گواهینامه پایان دوره آموزشی صرفاً برای مدرسانی صادر می‌شود که کارگاه را با موفقيت به اتمام برسانند. این گواهينامه در پایان دوره آموزشی با امضای معاون آموزشي دانشگاه فردوسی مشهد اعطا خواهد شد.

شيوه ثبت نام: از طريق سايت کالج دانشگاه، منوی ثبت نام الکترونيک؛ لينک ثبت نام از تاريخ 21  مهرماه فعال خواهد شد.