ثبت نام دانشجویان نوورود در طرح خوشه بندی شهاب

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید (سال تحصیلی  98-1397) می‎رساند كه سامانه ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب ویژه ثبت نام دانشجویان نو ورود در نیمه اول آبان ماه فعال خواهد شد و دانشجویان می‎توانند نسبت به ثبت نام در این طرح از طریق پرتال دانشجویی اقدام نمایند. لازم به ذكر است دانشجویانی كه در مقطع تحصیلی قبلی در این طرح ثبت نام كرده و پذیرفته شده‎اند، بدلیل تغییر شماره دانشجویی و اطلاعات پرتال آن‎ها، باید با شماره دانشجویی دوره فعلی در سامانه ثبت نام نمایند.
نكته اول: كلیه تسهیلات دفتر استعدادهای درخشان تنها در قالب طرح خوشه بندی و به دانشجویان پذیرفته شده بر اساس نوع خوشه اعطا می‎گردد.
نكته دوم: زمان دقیق فعال شدن سامانه ثبت نام از طریق پرتال خبری دانشجویی به اطلاع خواهد رسید.