IMG 35250000بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 97/08/14 با حضور اعضا در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست ابتدا گزارشی از فعالیت‎های اداره برنامه ریزی درسی توسط آقای دكتر كرمی رئیس اداره برنامه ریزی درسی ارائه شد. سپس آقای دكتر مقصود امین خندقی مجری محترم بازنگری برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی در مقطع كارشناسی ارشد، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر برنامه پیشنهادی تصویب شد.

 IMG 35261111111

 IMG 353322222