IMG 36200002نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 97/08/28 با حضور اعضا در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست آقای دكتر امید میرشمسی مجری محترم بازنگری برنامه درسی رشته زیست شناسی جانوری در مقطع كارشناسی، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر برنامه پیشنهادی تصویب و نكاتی در خصوص بهبود آن ارائه شد.

IMG 3625111

IMG 362222222

IMG 3621333333