IMG 365800001صد و دوازدهمین جلسه كارگروه تخصصی شهاب برگزار شد
صد و دوازدهمین جلسه كارگروه تخصصی شهاب دانشگاه ساعت 8 روز سه شنبه  1397/09/06 در محل معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه حول محورهای زیر بحث و گفتگو شد:
  • بررسی پیشنهادات دانشكده مهندسی در خصوص حمایت از فعالیت‎های فوق برنامه دانشجویی با حضور آقای دكتر قائمی مدیر محترم گروه كامپیوتر
  • بررسی جزئیات آیین نامه حمایت از اساتید استعداد پرور به همراه بسته تشویقی

IMG 3657111111

IMG 3654222221