IMG 36601111111111 نشست شورای برنامه ريزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 97/09/12 با حضور اعضا در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست آقای دكتر بختیار شعبانی محترم بازنگری برنامه درسی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در مقطع دكتری، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر برنامه پیشنهادی تصویب و نكاتی در خصوص بهبود آن ارائه شد.

IMG 36611222222

IMG 366514444444

IMG 3666133333