اطلاعیه شماره 2: معافیت از حضور در كلاس زبان عمومی با شركت در آزمون تعیین سطح

پیرو اطلاعیه قبلی معافیت از حضور در کلاس زبان عمومی دوره کارشناسی، مکان برگزاری آزمون تعیین سطح دانشکده مهندسی سالن‎های ابوریحان بیرونی، خیام و بوزجانی است، لازم به ذکر است همراه داشتن کارت دانشجویی و فیش ثبت نام الزامیست.

زمان برگزاری آزمون: دوشنبه 10 دی ماه 1397 ساعت 12 ظهر

مكان برگزاری آزمون: دانشکده مهندسی (سالن های ابوریحان بیرونی - خیام - بوزجانی)