دکتری پژوهش محور

 

راه اندازی دوره دکتری پژوهش محور ویژه متقاضیان ‌غیرایرانی در دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در سی و هشتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد که در دی‌ماه 1397 برگزار شد، دستورالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور، ویژه متقاضیان غیرایرانی، به تصویب رسید.

بر این اساس، متقاضیان غیرایرانی می‌توانند همزمان با تقاضای ثبت‌نام در دانشگاه فردوسی مشهد، نسخه اولیه پیشنهاده پژوهشی خود را به دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بررسی ارسال‌ کنند. پرونده‌ها پس از بررسی در کمیته مشترک، متشکل از نمایندگان معاونت آموزشی، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر همکاری‌های بین‌الملل و دو عضو هیات‌علمی متناسب با موضوع به تایید کمیته علمی خواهد رسید. داوطلبان مورد تایید می‌توانند ۳ تا ۸ واحد آموزشی به تایید استاد راهنما، انتخاب کنند.