افتخار

تخصیص آموزه (اعتبار آموزشی) به اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

با عنایت به لطف خداوند متعال، اعتماد، همكاری و همدلی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در نیمسال گذشته شاهد رشد چشمگیر فعالیت‎های موثرآموزشی (طرح درس، بازنگری دروس و ...) در سطوح علمی و بین المللی بوده‎ایم. در همین راستا، براساس طرح" ارزیابی و حمایت از فعالیت‎های آموزشی" (آحفا) اعضای هیات علمی، طرح آموزه (اعتبار آموزشی)، در هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد مصوب، اعتبار مربوط تخصیص یافته و از نیمســال دوم 98-97 قابل اجراست. براین اساس، فعالیت‎های آموزشی اعضای محترم هیات علمی در دو بخش "الزامات" و "توانمندی‎های آموزشی" ارزیابی، كارنامه مربوط صادر

و معادل ریالی آن در موارد زیر قابل پرداخت می‎باشد:

1 – خرید كالاهای كمك آموزشی
2 – پرداخت هزینه دستیارآموزشی
3 – پرداخت هزینه شركت در كارگاه‎های آموزشی
4 – پرداخت هزینه شركت در كمیته‎های وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش كشور و دیگر وزارتخانه‎های مرتبط
5 – پرداخت هزینه بازدیدهای علمی دانشجویی
6 – حمایت از طرح‎های آموزشی دانشگاهی
7 – پرداخت هزینه دعوت از متخصصین میهمان داخلی در كلاس
بی‎تردید تداوم موفقیت‎‎ها و ارتقای سطح كیفی آموزش تنها با مشاركت حداكثری و مستمر اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد محقق می‎شود.