فهرست نهایی دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 98-1397

فهرست نهایی دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان، در سال تحصیلی 98-1397 به شرح زیر اعلام شد. ضروری است دانشجویان منتخب، براساس مقررات مندرج در "راهنمای اعطای جوایز تحصیلی سال 98-1397”، جهت بهره‎مندی از جوایز نیمسال اول سال جاری، حداكثر تا 1397/11/30 اقدام نمایند، ضمنا به اطلاع دانشجویان مشمول راتبه دانشجویی و اعتبارهای آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 می‌رساند، مهلت دریافت قراردادهای مذكور تا تاریخ 97/12/10 سال جاری تمدید شد.

download  اسامی دانشجویان