آموزش‏‎های عالی آزاد

آموزش عالی آزاد، آموزشی غیررسمی و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزش‎های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و میان مدت اجرا می شود.
رسالت آموزش‌های عالی آزاد، برنامه‎ریزی درسی و اجرای دوره‎هایی است که مورد نیاز بخش‎های گوناگون جامعه نظیر سازمان‎ها، نهادها و صنایع اعم از دولتی و خصوصی و همچنین آموزش‎های مورد نیاز کلیه شهروندان و آحاد جامعه است. به عبارت دیگر عرصه آموزش‎های عالی آزاد، تنها عرصه‎ای از کسب آموزش‎های عالی در کشور است که نه تنها به دور از موانعی نظیر کنکور دسترسی همگان را به کسب علوم و دانش دانشگاهی سهل و آسان می‎نماید بلکه بدون تقید به سرفصل‎های مصوب دروس دانشگاهی، می‎تواند سرفصل‎هایی متناسب با نیاز مخاطبان را به عنوان آموزش عالی دانشگاهی برای آنان تنظیم و ارائه نماید.

 

اهداف آموزش‎های عالی آزاد

آموزش‎های عالی آزاد به منظور تامین اهداف زیر برگزار می‌شود:
•  کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه
•  ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی
•  تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی
•  کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی
•  ارایه آموزش‎های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی.
 
ویژگی‎های آموزش‎های عالی آزاد

ویژگی‎های منحصر به فرد آموزش عالی آزاد در کشور عبارتند از:
• وجود زیرساخت‎های مناسب قانونی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور گسترش این گونه آموزش‎ها
• عدم الزام به شرکت در آزمون ورودی برای داوطلبان
• انعطاف پذیری سرفصل و عناوین آموزش‎ها
• امکان ارایه مباحث کاربردی و آزمایشگاهی متناسب با نیازهای متغیر و به روز جامعه
• امکان ارایه آموزش‎های تکمیلی دانشگاهی در قالب دوره‎های با مدت زمانی متفاوت مانند دوره‎های میان مدت، دوره‎های کوتاه مدت، سمینارها و کارگاه‎های آموزشی
• امکان بهره‎گیری از نیروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمی دانشگاه که دارای صلاحیت تدریس در عرصه آموزش عالی آزاد باشند
• امکان پیاده‎سازی دوره‎های آموزشی مشابه نمونه‎های خارجی و یا بر اساس استانداردهای بین المللی.
 
انواع آموزش‎های عالی آزاد

آموزش عالی آزاد شامل موارد زیر است :
• آموزش‎های حرفه‌ای و تخصصی مورد نیاز سازمان‎ها، نهادها و صنایع
• بازآموزی و آموزش‎های تکمیلی برای دانش آموختگان
• آموزش‎های تکمیلی برای دانشجویان
• آموزش‎های ضمن خدمت مدیران و کارکنان سازمان‎های دولتی و غیردولتی
• آموزش‎های تخصصی مورد نیاز بازار کار و جامعه
• آموزش‎های عمومی شهر و شهروند
 
شیوه‎های اجرای آموزش‎های عالی آزاد

آموزش‌های عالی آزاد به سه شیوه می‎تواند برگزار گردد:
• سمینار ( ارایه مختصر و گذرای یک یا چند موضوع تخصصی در یک زمینه مرتبط علمی به منظور آشنایی مخاطبین با مباحث مربوطه. ارایه سمینار عمدتاً بدون انجام کار عملی است.)
• کارگاه ( ارایه فشرده و در عین حال عمیق مبحثی تخصصی، با تاکید بر انجام بحث و تبادل نظر در زمینه مطروحه به منظور یادگیری مخاطبین نسبت به موضوع ارایه شده. ارایه کارگاه عمدتاً همراه با انجام کار عملی است.)
• دوره ( ارایه مبسوط یک یا چند درس در یک زمینه علمی مشخص. ارایه دوره می‎تواند همراه یا بدون انجام کار عملی باشد. )
دوره خود به سه دسته زیر تقسیم می‎شود:
          -       کوتاه مدت (کمتر از 50 ساعت)
          -       میان مدت (بین 50 تا 200 ساعت)
          -       بلند مدت (بیش از 200 ساعت).

مدارک اعطایی به دانش آموختگان

• گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد
• گواهی شرکت در سمینار یا کارگاه.