آدرس پستی: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی، طبقه سوم

تلفن تماس: 38802488-051