کمیته ترفیع

این کمیته عهده‎‎دار بررسی فعالیت‌‎های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه اجرایی خدمت موظف اعضا می‎باشد. ترکیب این کمیته شامل رئیس دانشگاه (یا یکی از اعضای هیات علمی به انتخاب ایشان) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر کارگزینی و رفاه و کارشناس دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‎باشد.

 

اعضای کمیته

دکتر کافی

محمد کافی

رئیس دانشگاه

دکتر هاشمی

سید محمدرضا هاشمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر بهرامی

احمدرضا بهرامی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

ساقی

ابوالقاسم ساقی

مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه

صاحبیان

طاهره صاحبیان سقی

کارشناس دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی