ایجاد رشته جدید

با توجه به راه اندازی سامانه ایجاد رشته، برای بررسی درخواست‎های ایجاد رشته در مقاطع مختلف تحصیلی مدارك به شرح ذیل مورد نیاز است:

1- تكمیل فرم‎های شماره 1 تا 6
2 - تصاویر آخرین احكام استخدامی اعضای هیات علمی متخصص تمام وقت
3 - تصاویر آخرین مدارك تحصیلی اعضای هیات علمی
4 - تصاویر سیاهه تالیفات و كارت ملی اعضای هیات علمی
5 - دلایل توجیهی ایجاد رشته با توجه به نیاز منطقه
6 - تصویر صفحه اول برنامه آموزشی مصوب برای رشته درخواستی
7 - لیست امكانات و تجهیزات مرتبط با رشته
8 - گزارش آماری از فضاهای آموزشی

هر یك از مدارك فوق باید به صورت جداگانه و در قالب فایل‌های pdf با حجم كمتر از 2 مگابایت در یكCD ذخیره و به معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه ارسال گردد.   (  download دریافت فرم‎ها )

 شرایط و ضوابط ایجاد رشته در کلیه مقاطع