دکتر هاشمی

معاون آموزشی دانشگاه

 دکتر محمدرضا هاشمی

تلفن: 38802440-051  و  38802441 -051

صفحه خانگی:  http://www.um.ac.ir/~hashemi/

 

mashayekhi

  

مشاور اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه

دکتر بهروز مشایخی فرد

تلفن: 38802443 -051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~bmashf/
bigdeli

  

مدیر برنامه‎‏ریزی و توسعه آموزش دانشگاه

ایمان الله بیگدلی

تلفن: 38802452 -051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~ibigdeli/

 

 

 

 

گنجعلی

 

 

 مدیر آموزشی دانشگاه

 دکتر علی گنجعلی

تلفن: 38806610-051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~ganjeali/

دکتر مؤید

 

رئیس کالج دانشگاه

 دكتر محمد هادی مؤيد

تلفن: 38802385 -051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~mhmoayed/

 

 

 

 

قلی زاده

 

مسئول امور ایمنی آزمایشگاه‎ها

 دکتر مصطفی قلی زاده

تلفن: 38805557-051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~m_gholizadeh
دکتر کرمی

 

مسئول کمیته تخصصی برنامه‏‎ریزی درسی

 دکتر مرتضی کرمی

تلفن: 38805885 -051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~m.karami/

 

 

 

 

dr. abrishami

 

رئیس مرکز آموزش‎های الکترونیک

دکتر سعید ابریشمی

تلفن: 38803210-051  و  38804948-051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~s-abrishami/

 

bigdeli

رئیس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت

ایمان الله بیگدلی

تلفن: 38802467- 051

 صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~ibigdeli/