دکتر هاشمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 دکتر محمدرضا هاشمی

تلفن: 38802440-051  و  38802441 -051

صفحه خانگی:  http://www.um.ac.ir/~hashemi/

 

عطارزاده

  

مشاور اجرایی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه

 دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی

تلفن: 38802443 -051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~attarzadeh/

آهنچیان

  

مدیر دفتر برنامه‎‏ریزی و توسعه آموزشی

 دکتر محمدرضا آهنچیان

تلفن: 38802452 -051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~ahanchi8/

 

 

 

 

دکتر کرمی

 

مسئول کمیته تخصصی برنامه‏‎ریزی درسی

 دکتر مرتضی کرمی

تلفن: 38805885 -051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~m.karami/

دکتر مؤید

 

رئیس کالج دانشگاه

 دكتر محمد هادی مؤيد

تلفن: 38802385 -051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~mhmoayed/

 

 

 

 

گنجعلی

 

مدیر آموزشی

 دکتر علی گنجعلی

تلفن: 38806610-051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~ganjeali/

حسینی سنو

 

رئیس مرکز آموزش‎های الکترونیک

دکتر سید امین حسینی سنو

تلفن: 38803210-051  و  38804948-051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~hosseini/

 

 

 

 

قلی زاده

 

مسئول امور ایمنی آزمایشگاه‎ها

 دکتر مصطفی قلی زاده

تلفن: 38805557-051

صفحه خانگی: http://www.um.ac.ir/~m_gholizadeh/