تحصیلات تکمیلی 01

 مراسم ویژه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 1396
برای نخستین بار، جلسه مشترک پذیرفته شدگان نوورود دکتری تخصصی با ریاست دانشگاه و معاونان آموزشی و پژوهش و فناوری با هدف آشنایی با سیاست‎های توسعه علمی و ارتقای شرایط تحصیلی دوره‎های دکتری و گفتگو درباره این سیاست‎ها، برگزار می‎شود. از همه دانشجویان عزیز دکتری ورودی 96 برای شرکت در مراسم دعوت می‎شود.

  • مکان: دانشکده علوم
  • زمان: ساعت 12 روز یکشنبه 1396/09/19


tt2                             

                                                                             همه اطلاعیه‎ها

Red Arrow Right-128 ثبت نام الكترونيکی معرفی شدگان ارزيابی مرحله تکمیل ظرفیت دكتری تخصصی Ph.D سال 1396 (جدید) 18 آبان 1396
Red Arrow Right-128 مصاحبه علمی از داوطلبان غايب پذيرش دورۀ دكتری زبان و ادبيّات فارسی 
Red Arrow Right-128 اعلام تاریخ مجدد مصاحبه دكتری رشته‎های علوم ورزشی
Red Arrow Right-128 اعلام تاریخ مجدد مصاحبه دكتری تخصصی در برخی از رشته‎ها
Red Arrow Right-128 اعلام تاریخ مجدد مصاحبه برای غائبین گروه آموزشی زراعت
Red Arrow Right-128 قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم دکتری زبان شناسی 1396
Red Arrow Right-128  منابع و مواد درسی آزمون دکتری تخصصی         رشته های تکمیلی: ( آمار) ، (علوم ورزشی  جدید )    
Red Arrow Right-128  شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-1396           رشته های تکمیلی: (زمین شناسی)