تحصیلات تکمیلی

 

tt2                             

                                                                             همه اطلاعیه‎ها

 

 توجه: آن‎دسته از متقاضیان عزیز كه موفق به واریز وجوه مربوط به مصاحبه، از طریق درگاه الكترونیكی سامانه ثبت نام نمی‎شوند، مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 1378202983 بانك ملت، واریز و اصل فیش پرداختی را به گروه آموزشی مربوطه ارائه نمایند. 

Red Arrow Right-128 مصاحبه علمی از داوطلبان غايب پذيرش دورۀ دكتری زبان و ادبيّات فارسی (جدید)
Red Arrow Right-128 اعلام تاریخ مجدد مصاحبه دكتری رشته‎های علوم ورزشی
Red Arrow Right-128 اعلام تاریخ مجدد مصاحبه دكتری تخصصی در برخی از رشته‎ها
Red Arrow Right-128 اعلام تاریخ مجدد مصاحبه برای غائبین گروه آموزشی زراعت
Red Arrow Right-128 قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم دکتری زبان شناسی 1396
Red Arrow Right-128  منابع و مواد درسی آزمون دکتری تخصصی         رشته های تکمیلی: ( آمار) ، (علوم ورزشی  جدید )    
Red Arrow Right-128  شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-1396           رشته های تکمیلی: (زمین شناسی)
Red Arrow Right-128 قابل توجه متقاضیان پذیرش در دوره دكتری تخصصی 1396 رشته آمار دانشگاه مشهد
Red Arrow Right-128 تغییر تاریخ مصاحبه دکتری تخصصی در برخی از کد رشته محل‎های دانشگاه
Red Arrow Right-128 اطلاعیه چگونگی ارزیابی مرحله دوم از داوطلبان دکتری تخصصی (Ph.D) رشته زمین شناسی سال تحصیلی 1397-1396
Red Arrow Right-128 اطلاعیه ثبت‌نام الکترونیکی معرفی شدگان ارزیابی مرحله دوم دوره دکتری تخصصی Ph.D (سال 1396)
Red Arrow Right-128 جدول زمان بندی مصاحبه دكتری تخصصی 1396
Red Arrow Right-128 اطلاعیه چگونگی ارزیابی مرحله دوم از داوطلبان دکتری تخصصی (Ph.D)  سال تحصیلی 1397-1396 
Red Arrow Right-128   ثبت نام داوطلبان تکمیل ظرفیت پذیرش دکتری تخصصی 1395 دانشگاه فردوسی مشهد
Red Arrow Right-128   پذیرش دانشجوی تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) سال تحصیلی 95-1396
Red Arrow Right-128   پذیرش دانشجو در دوره دکتری 1395 
Red Arrow Right-128   گزینش پذیرفته‌شدگان رشته تحصیلی مدرسی معارف اسلامی در مقطع دکتری 
Red Arrow Right-128  اطلاعیه پذیرش معرفی شدگان جدید سازمان سازمان سنجش در آزمون دکتری 1395