سامانه سامع (سیستم ارتقاء مرتبه علمی) و دستورالعمل نحوه تحویل مستندات

  •    دستورالعمل نحوه تحویل مقالات

    الف) دستورالعمل عمومی  download
    ب) دستورالعمل مربوط به اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی  download

 

  • فرم خلاصه وضعيت ارتقا  download

 

  •    فرم خودارزیابی مقاله ژورنالی  download

 

  •     شناسنامه علمی  download  

  توجه: سـامانه موجود تحت نرم افزار Excel 2013 می‎باشد و می‎بايست با فرمت xlsm ذخيره گردد، در غير اين صورت سامانه دچار اشـكـال شـده، كارآيی خود را از دست داده و يا اطلاعات تخريب خواهد شد.

 

  •  درخواست   download

 

  •     برگه ارزیابی مقاله توسط داوران  download

 

1  سایر آیین نامه‎های اعضای هیات علمی