IMG 3414board

شورای مدیران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد

 جلسه "شورای مدیران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه " در تاریخ 1395/09/14، با حضور آقای دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر آهنچیان مدیر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش، دکتر گنجعلی مدیر آموزشی، دکتر موید رئیس کالج دانشگاه، دکتر حسینی سنو رئیس مرکز آموزش‎های الکترونیک و دکتر قلی زاده مسئول امور ایمنی آزمایشگاه‎ها در محل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد.


در این جلسه در مورد موضوعات زیر بحث و تصمیم‎گیری گردید.
1- توسعه آموزش‎های الکترونیک و تهیه درس گفتارهای جدید برای سال تحصیلی جاری
2- یکپارچه شدن سایت مدیریت‎های زیر مجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
3- پشتیبانی از دفتر امور ایمنی آزمایشگاه‎ها به منظور تدارک لوازم و ادوات ایمنی
4- تهیه برنامه آموزش الکترونیکی ایمنی آزمایشگاه‎ها با همکاری مرکز آموزش‎های الکترونیک دانشگاه
5- ارائه گزارش پیشرفت "سهبا" به شورا و تاکید بر اجرای آن از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری

IMG 3413

IMG 3409