1. یادداشت
۰۲/۰۱/۸۵۲, ۱۴:۰۹
2017-01-14-05-18-10         دانشگاه ما و دانشگاه کارآفرین محمدرضا آهنچیانعضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیمدیر دفتر برنامه‎‏ریزی و توسعه آموزش اصطلاح «کارآفرینی» در دهه پایانی قرن بیستم مورد توجه جدی محافل دانشگاهی قرار گرفت. نوسان‎های اقتصادی گسترده و شتاب فناوری که به شکل فزاینده‎ای وارد فرایند تولید و تجارت می‎شد، موجبات تغییرپذیری سریع...