آغاز ثبت نام بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور

ثبت نام بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی از اول بهمن ماه 1395  آغاز می گردد.