هماهنگی در خصوص پایان نامه‎های مرتبط با زندان‎های خراسان رضوی

به اطلاع كلیه دانشجویان تحصیلات تكمیلی می‎رساند، اداره زندان‎های خراسان رضوی طی نامه شماره 1251/1964/01 مورخ 1395/11/24 اعلام نموده است كه ارائه اطلاعات و جمع آوری داده‎ها در خصوص پایان نامه‎ها صرفاً در قالب تفاهم نامه صورت می‎گیرد، این تفاهم نامه توسط مدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه در دست تهیه می‎باشد. لذا مقتضی است قبل از انتخاب موضوع یا مراجعه به سازمان زندان‎ها با دفتر مدیریت مذكور هماهنگی گردد.