IMG 7056board00

آیین نکوداشت افتخار آفرینان دانشگاه فردوسی مشهد در المپیاد علمی – دانشجویی سال 1395

آیین نکوداشت افتخار آفرینان دانشگاه فردوسی مشهد در المپیاد علمی – دانشجویی سال 1395 به همراه معرفی المپیاد علمی – دانشجویی سال 1396 در 18 اسفند ماه 1395 به همت دفتر استعداد درخشان دانشگاه در دانشکده مهندسی، سالن خوارزمی برگزار شد. در این مراسم از 23 تن از دانشجویان که رتبه‎های 1 تا 15 المپیاد علمی دانشجویی سال 95 را کسب نموده بودند، تقدیر به عمل آمد. دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه ضمن قدردانی و تبریک به برترین‎های المپیاد از اهداف و برنامه‎های تیم شهاب" شورای هدایت استعدادهای برتر" که در مجموعه معاونت آموزشی مشغول فعالیت هستند یاد نمود.
دکتر رستگار مقدم رضاییون مسئول برگزاری المپیاد علمی – دانشجویی  با مرور تاریخچه المپیاد، خاطر نشان کردند که در سال 96 المپیاد علمی در 19رشته تحصیلی برگزار می‎گردد. ایشان با بیان برخی تسهیلات از جمله تحصیل در مقاطع بالاتر بدون شرکت در آزمون و نیز تسهیلات نظام وظیفه ویژه دانشجویان پسر به تشویق و ترغیب دانشجویان برای آمادگی بیشتر در المپیاد 96 پرداخت. همچنین دکتر آهنچیان مدیر دفتر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش دانشگاه از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه منتخین شرکت در المپیاد 96 در هفته اول اردیبهشت ماه خبر دادند.

IMG 6820board

IMG 6843b3

 IMG 6781b2

IMG 7072b1