قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون كارشناسی ارشد سال97-1396

سامانه پذیرش بدون آزمون برای ثبت نام و ویرایش در تاريخ‎های 29، 30 و 31 فروردین ماه فعال خواهد بود. متقاضیانی كه موفق به ثبت نام نشده‎اند؛ می‎توانند در تاریخ‎های ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.​