سامانه بیست و دومین المپیاد غیر متمركز علمی-دانشجویی كشور

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط، سامانه ثبت نام بیست و دومین المپیاد غیر متمركز علمی-دانشجویی كشور از تاریخ 1395/10/19 آماده بهره برداری است و تا 10 اردیبهشت ماه سال 1396 جهت ثبت نام فعال خواهد بود. همچنین قابل ذكر است كه در حال حاضر سومین دوره المپیادهای علمی-دانشجویی از طریق سامانه پذیرش و ثبت نام در حال برگزاری می‎باشد.