مصاحبه علمی از داوطلبان غايب پذيرش دورۀ دكتری زبان و ادبيّات فارسی

مصاحبۀ علمی از داوطلبان غایب مرحلۀ دوم پذیرش دكتری 1396 زبان و ادبيّات فارسی، در روز سه شنبه مورّخ 1396/5/3 برگزار می‎شود. داوطلبانی كه به دلایل موجّه در مصاحبۀ علمی شركت نكرده‌اند، لازم است جهت هماهنگی حداكثر تا پایان وقت اداری روز یكشنبه 1396/5/1 با شمارۀ 38806760 تماس حاصل نمایند.