قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون كارشناسی ارشد و دكتری  (استعداد درخشان) سال تحصیلی 96-97

مهلت انصراف از پذیرش بدون آزمون ارشد و دكتری (استعدادهای درخشان)  تا تاریخ 1396/05/25 می‎باشد. بدیهی است پس از تاریخ  مذكور اسامی پذیرفته شدگان به سازمان سنجش اعلام شده و هیچ تغییری امكان پذیر نخواهد بود.