فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می‎شود ضمن مطالعه آیین نامه و اصلاحیه به ثبت نام در جشنواره اقدام نمایند. متقاضیان می‎توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه www.nemooneh.saorg.ir و تکمیل فرایند ثبت نام در جشنواره شرکت نمایند.

مهلت ثبت نام الکترونیکی: 15 تا 30 مهر ماه 1396

B a4ff6fab-456f-41