قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

این دسته از دانشجویان می‎توانند برای دریافت کارت موقت تحصیلی از ساعت 9:30 شنبه یکم مهرماه 1396 به آموزش دانشکده‎ها مراجعه کنند.