اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) سال 1396

ضمن تبریک به مناسبت پذیرش شما در دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور کسب اطلاعات در خصوص نحوه ثبت نام، اطلاعیه و راهنمای پیوست را ملاحظه فرمایید.

توجه: ثبت نام الكترونيكی مقطع دكتری بدون آزمون (استعداد درخشان) نيز تا 1396/07/02 تمديد گرديد.